See Amid the Winter’s Snow

Alleluia, Alleluia.
See amid the winter’s snow,
Born for us on earth below,
See the tender Lamb appears,
promised from eternal years.

Hail thou ever blessed morn,
Hail redemption’s happy dawn,
Sing through all Jerusalem:
“Christ is born in Bethlehem.”

Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Lo, within a manger lies
He who built the lofty skies,
He, who throned in light sublime,
sits amid the cherubim.

Hail thou ever blessed morn,
Hail redemption’s happy dawn,
Sing throughout Jerusalem:
“Christ is born in Bethlehem.”

Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sacred infant, all divine,
what a tender love was Thine,
Thus to come from higher bliss,
down to such a world as this.

Hail thou ever blessed morn,
Hail redemption’s happy dawn,
Sing trough all Jerusalem:
“Christ is born in Bethlehem.”
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Halleluja, halleluja.
Zie midden in de wintersneeuw,
voor ons geboren hier beneden op aarde,
zie hoe het tere Lam verschijnt,
dat ons van eeuwigheid her is beloofd.

Wees gegroet gij voor altijd gezegende ochtend,
wees gegroet gelukkige dageraad van de verlossing,
zing in heel Jeruzalem:
“Christus is geboren in Bethlehem.”

Halleluja, halleluja, halleluja.
Zie toch, in een kribbe ligt
Hij die de hoogste hemelen bouwde,
Hij die troonde in verheven licht,
zittend temidden van de cherubim (heilige wezens).

Wees gegroet gij voor altijd gezegende ochtend,
wees gegroet gelukkige dageraad van de verlossing,
zing overal in Jeruzalem:
“Christus is geboren in Bethlehem.”

Halleluja, halleluja, halleluja.
Heilig kind, geheel goddelijk,
wat een tedere liefde was dat van U,
om dan te komen uit hogere gelukzaligheid
naar beneden in zo’n wereld als deze.

Wees gegroet gij voor altijd gezegende ochtend,
wees gegroet gelukkige dageraad van de verlossing,
zing door heel Jeruzalem:
“Christus is geboren in Bethlehem.”
Halleluja, halleluja, halleluja.
print