Shout to God with Thanksgiving

Now thank we all our God,
with heart and hands and voices,
who wondrous things hath done,
in whom the world rejoices!

Shout to God with thanksgiving,
sing to God with praise,
tell of all He has done,
give glory to His name.
Shout to God with thanksgiving,
sing to God with praise,
tell of all He has done,
give glory to God,
glory to God and praise His holy name.

With joy in our hearts we will seek Him,
declaring His greatness in song.
His works be made known among the nations
from morning until dawn.

Shout to God with thanksgiving,
sing to God with praise,
tell of all He has done,
give glory to His name.
Shout to God with thanksgiving,
sing to God with praise,
tell of all He has done,
give glory to God,
glory to God and praise His holy name.

The strength of our God will sustain us;
with thanks we will praise Him each day.
His wonderful acts keep before us
in verse and song we raise,
in verse and song we raise.

Shout to God with thanksgiving,
sing to God with praise,
tell of all He has done,
give glory to His name.
Shout to God with thanksgiving,
sing to God with praise,
tell of all He has done,
give glory to God,
glory to God and praise His holy name.

Glory to God (Praise His name),
glory to God (praise His name)!
Glory to God!
Laten wij nu allen onze God danken
met onze harten, handen en stemmen,
om de wonderbaarlijke dingen die Hij heeft gedaan,
in Hem beleeft de wereld vreugde.

Roep God aan met dankzegging,
zing God toe met lof,
vertel over al wat Hij heeft gedaan,
bewijs eer aan zijn Naam.
Roep God aan met dankzegging,
zing God toe met lof,
vertel over al wat Hij heeft gedaan,
bewijs eer aan zijn Naam,
eer aan God en prijs zijn heilige Naam.

We zullen Hem zoeken met vreugde in onze harten,
zingend getuigen van zijn grootheid.
Zijn werken horen bekend te worden gemaakt onder de volkeren
van de ochtend tot de avond.

Roep God aan met dankzegging,
zing God toe met lof,
vertel over al wat Hij heeft gedaan,
bewijs eer aan zijn Naam.
Roep God aan met dankzegging,
zing God toe met lof,
vertel over al wat Hij heeft gedaan,
bewijs eer aan zijn Naam,
eer aan God en prijs zijn heilige Naam.

De kracht van onze God zal ons blijven steunen;
vol dank zullen we Hem iedere dag prijzen.
Als we zijn wonderbare daden voor ogen houden
in gedichten en liederen: dan komen wij weer tot leven;
in gedichten en liederen: dan komen wij weer tot leven.

Roep God aan met dankzegging,
zing God toe met lof,
vertel over al wat Hij heeft gedaan,
bewijs eer aan zijn Naam.
Roep God aan met dankzegging,
zing God toe met lof,
vertel over al wat Hij heeft gedaan,
bewijs eer aan zijn Naam,
eer aan God en prijs zijn heilige Naam.

Eer aan God (Prijs zijn Naam),
eer aan God (prijs zijn Naam)!
Eer aan God!
print