Speak, O Lord

Speak, O Lord, as we come to You
to receive the food of Your Holy Word.
Take Your truth, plant it deep in us;
shape and fashion us in Your likeness,
that the Light of Christ may be seen to day
in our acts of love and our deeds of faith.
Speak, O Lord, and fulfill in us
all Your purposes for Your glory.

Teach us, Lord, full obedience,
Holy reverence, true humility.
Test our thoughts and our attitudes
in the radiance of Your purity.
Cause our faith to rise, cause our eyes to see
Your majestic love and authority.
Words of pow’r that can never fail,
let their truth prevail over unbelief.

Speak, O Lord, and renew our minds;
Help us grasp the heights of Your plans for us.
Truth unchanged from the dawn of time
that will echo down through eternity.
And by grace we’ll stand on Your promises,
and by faith we’ll walk as You walk with us.
Speak, O Lord, ‘til Your Church is built
and the earth is filled with Your glory.

Speak, O Lord, as we come to You
to receive the truth of Your Holy Word.
Spreek, o Heer, als wij tot U komen,
om het voedsel van uw heilig woord te ontvangen.
Neem uw waarheid, plant die diep in ons;
vorm en maak ons naar uw gelijkenis,
dat het licht van Christus heden zichtbaar moge worden
in ons liefdevol handelen en onze daden van geloof.
Spreek, o Heer en vervul in ons
al uw bedoelingen omwille van uw heerlijkheid.

Leer ons, Heer, volledige gehoorzaamheid,
heilige eerbied, ware nederigheid.
Beproef onze gedachten en onze gedragingen
in het stralende licht van uw zuiverheid.
Laat ons geloof groeien, laat onze ogen
uw grootmoedige liefde en gezag zien.
Machtige woorden die nooit te kort schieten,
laat hun waarheid het ongeloof verdringen.

Spreek, o Heer, en vernieuw onze geest;
help ons de grootheid van uw plannen met ons te begrijpen.
Waarheid die nooit veranderd is vanaf de dageraad der tijd
en die tot in eeuwigheid zal weerklinken.
En door genade zullen wij overeind blijven door uw beloften,
en door geloof zullen we voortgaan als U met ons mee gaat.
Spreek, o Heer, tot uw kerk is gebouwd
en de aarde vervuld is van uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, als wij tot U komen
om de waarheid van heilig woord te ontvangen
print