Stand By Me

Storms appear,
shadows come over me,
depths of despair
would claim each new day.
There, in the darkness
when I'm tempted to lose my way,
I have a pilot who knows the sea.

I call His name in each troubling hour.
Promise is mine of His saving pow'r.
He gives the peace that calms my soul.
Safe is the harboring when on Him I call.

(mannen:)
When the storms of life are raging,
stand by me.
When the storms of life are raging,
stand by me.

Thou, Creator of the heavens,
and ruler of the seas,
in the eye of tempest,
stand by me.

Trials come, and trials go.
The only refuge I can know
is in His ever loving care.
The sov'reign master hears my prayer.

Stand by me, oh, stand by me.
No other source can my refuge be.
When the storms of life surround,
and their wrath would bring me down.
Thou, who rulest wind and water,
Thou who knowest all about me,
stand by me.

(vrouwen:)
Stand by me,
stand by me.
No other source can my
refuge be.
Stormen komen op,
schaduwen vallen over mij heen,
diepten der wanhoop
zouden elke nieuwe dag bepalen.
Daar, in de duisternis
als ik het spoor bijster dreig te raken,
heb ik een loods die de zeeën kent.

Ik roep Zijn naam in elk moeilijk uur.
De belofte van zijn reddende kracht is mijn zekerheid.
Hij geeft de vrede die mijn ziel tot rust brengt.
en veilig is de schuilplaats als ik hem roep.

(mannen:)
Als de stormen van het leven woeden,
sta mij bij.
Als de stormen van het leven woeden,
sta mij bij.

Gij, Schepper van de hemelen,
en de heerser over de zeeën,
in het midden van de storm,
sta mij bij.

Beproevingen komen en beproevingen gaan.
De enige toevlucht die ik ken,
is Zijn eeuwige liefdevolle zorg.
De allerhoogste heer hoort mijn gebed.

Sta mij bij, o, sta mij bij.
Geen andere steun kan mijn toevlucht zijn,
wanneer de stormen van het leven mij omringen,
en hun toorn me zou neerdrukken.
Gij, die heerst over wind en water,
Gij die mij geheel en al kent,
sta mij bij.

(vrouwen:)
Sta mij bij,
sta mij bij.
Geen ander steun kan mijn
toevlucht zijn.

 

 
print