The New 23rd

Because the Lord is my shepherd,
I have ev’rything that I need.
He lets me rest in meadows green
and leads me beside the quiet stream;
He keeps on giving life to me
and helps me to do what honors Him the most.

Even when walking thru the dark
valley of death, valley of death,
I will never be afraid,
for He is close beside me,
Guarding, guiding all the way:
He spreads a feast before me.

In the presence of my enemies
He welcomes me as His special guest
with blessing over flowing,
His goodness and unfailing kindness
shall be with me all of my life
and afterwards I will live with Him.

Forever, forever in His home,
forever in His home.
Omdat de Heer mijn herder is,
heb ik al wat mij lust.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredige waterstromen;
Hij houdt mijn leven in stand
en helpt mij te doen wat Hem het meest eert.

Al gaat mijn weg door het donkere
dal van de dood, dal van de dood,
ik zal nooit bevreesd zijn,
want Hij is mij nabij,
en Hij behoedt en leidt mij de hele weg:
Hij bereidt mij een feest.

In de aanwezigheid van mijn vijanden
verwelkomt Hij mij als Zijn uitverkoren gast
met overvloedige zegen,
Zijn goedheid en nooit aflatende vriendelijkheid
zullen mijn hele leven met mij zijn
en nadien zal ik leven in Zijn tegenwoordigheid.

Voor eeuwig, voor eeuwig in Zijn huis,
voor eeuwig in Zijn huis.
print