The Prayer

We pray You’ll be our eyes,
and watch us where we go,
and teach us to be wise
in times when we don’t know.

Let this be our prayer
when we lose our way.
Lead us to a place,
guide us with your grace
to a place where we’ll be save.

We pray we’ll find Your light,
and hold it in our heart
as darkness falls each night:
remind us where You are.

Let this be our prayer,
when shadows fill our day.
Lead us to a place,
guide us with your grace.
Give us faith so we’ll be safe.

Lead us, Lord,
Lead us in Your righteousness;
make Your way plain
for us to see.

Lead us, Lord,
Lead us in Your righteousness;
make Your way plain
for us to see.

We pray we’ll find Your light,
and hold it in our hearts
as darkness falls each night:
remind us where You are.

Let this be our prayer,
just like ev’ry child
needs to find a place:
guide us with Your grace.
Give us faith so we’ll be safe.

Lead us to a place,
guide us with Your grace,
to a place where we’ll be safe.
Lead us Lord.
We bidden of U onze leidsman wilt zijn
en ons behoedt waar we gaan
en ons leert wijs te zijn
op momenten dat we het niet weten.

Laat dit ons gebed zijn
als we de weg kwijtraken.
Leid ons naar een plaats,
begeleid ons met Uw genade
naar een plek waar we veilig zijn.

We bidden dat we Uw licht zullen vinden
en dat in ons hart bewaren
als elke nacht de duisternis valt:
herinner ons dan waar U bent.

Laat dit ons gebed zijn
als onze dag overschaduwd wordt.
Leid ons naar een plek,
begeleid ons met Uw genade.
Geef ons geloof opdat we veilig zullen zijn.

Leid ons, Heer,
Leid ons in Uw rechtvaardigheid;
maak Uw weg duidelijk
zodat hij voor ons zichtbaar is.

Leid ons, Heer,
Leid ons in Uw rechtvaardigheid;
maak Uw weg duidelijk
zodat hij voor ons zichtbaar is.

We bidden dat we Uw licht vinden
en dat we die in ons hart bewaren
als elke nacht de duisternis valt:
herinner ons dan waar U bent.

Laat dit ons gebed zijn,
net zoals ieder kind
het nodig heeft om een plek te vinden:
begeleid ons met Uw genade.
Geef ons geloof opdat we veilig zullen zijn.

Leid ons naar een plek,
begeleid ons met Uw genade,
naar een plek waar we veilig zijn.
Leid ons Heer.
print