The Very Best Time of Year

Christmas trees and boughs of holly,
yuletide logs and mistletoe;
candles burning bright,
and meadows frosty white,
and faces in the firelight’s glow.

Sounds of happy children’s voices
singing carols that you love to hear;
then the silence of the night
and the winter air so still and clear.

Feels like you could reach and touch the sky,
or catch a star and fly away;
feels like you could wish for peace on earth,
and all at once it would come, some day.

Families and friends together
feel a special kind of love and cheer,
sharing all the joys of Christmas time
the very best time of year.

Families and friends together
feel a special kind of love and cheer,
sharing all the joys of Christmas time
the very best time,
that strange, enchanted time,
that shining, magic time of year.
Kerstbomen en hulsttakken,
kerststronken en mistletoe (maretak);
kaarsen die helder branden,
en velden wit uitgeslagen door de vorst,
en gezichten die gloeien in het licht van het vuur.

Geluiden van blije kinderstemmen
die kerstliedjes zingen die je fijn vindt om te horen;
en dan de stilte van de nacht
en de winterlucht zo stil en helder.

Het voelt alsof je naar de hemel kunt reiken en aanraken
of dat je een ster kunt vastpakken en wegvliegen;
het voelt alsof je wenst dat er vrede op aarde zal zijn
en dat die dan heel plotseling op een dag zou komen.

Gezinnen en vrienden die samen zijn
voelen een bijzondere vorm van liefde en blijdschap,
terwijl ze met elkaar delen al de vreugde van de kersttijd,
de allerbeste tijd van het jaar.

Gezinnen en vrienden die samen zijn
voelen een bijzondere vorm van liefde en blijdschap,
terwijl ze met elkaar delen al de vreugde van de kersttijd,
de allerbeste tijd van het jaar,
die vreemde, betoverende tijd,
die schitterende, magische tijd van het jaar.
print