The Voice of God

In ev’ry local language,
in ev’ry native tongue,
God hears the hearts of people
and speaks to ev’ryone.

The limits of our language
God easily transcends.
Love hears our weakest whimper
and always comprehends.

God speaks in ev’ry language
to all both far and near.
With words of grace and mercy
Love longs for all to hear.

But whether still and quiet
or with a mighty sound,
wherever love is spoken
the voice of God is found.

The languages of nature,
of land and sky and sea,
of all the living creatures
God speaks them fluently.

All things that God created
converse in diff’rent ways,
so even trees and mountains
can offer up their praise!

God speaks in ev’ry language
to all both far and near.
With words of grace and mercy
Love longs for all to hear.

But whether still and quiet
or with a mighty sound,
wherever love is spoken
the voice of God is found.

God speaks at times with thunder
and mighty rushing wind;
at other times, a whisper,
a gentle thought within.

But whether still and quiet,
or with a mighty sound,
wherever love is spoken
the voice of God is found,
the voice of God is found.
In elke volkstaal,
in elke moedertaal,
hoort God de harten van de mensen
en spreekt tot elk van hen.

De grenzen van onze taal
gaat God gemakkelijk te boven.
De Liefde hoort onze zwakste snik
en begrijpt die steeds helemaal.

God spreekt in elke taal,
tot allen zowel ver als dichtbij,
met woorden van goedgunstigheid en genade
De Liefde verlangt sterk dat allen het horen.

Maar of het nu zachtjes en stil is,
of met een machtig geluid,
waar ook maar de liefde spreekt
daar wordt de stem van God herkend.

De taal van de natuur,
van land en lucht en zee,
van alle levende schepsels
die spreekt God vloeiend.

Alle dingen die God schiep
hoe anders ook op ieders eigen wijs,
maakt dat zelfs bomen en bergen
hun lof en eer aan God kunnen opdragen!

God spreekt in elke taal
tot allen zowel ver als dichtbij.
Met woorden van goedgunstigheid en genade
De Liefde verlangt sterk dat allen het horen.

Maar of het nu zachtjes en stil is,
of met een machtig geluid,
waar ook maar de liefde spreekt
daar wordt de stem van God herkend.

God spreekt somtijds met donder
en een machtig ruisende wind;
op andere momenten, een fluistering
met een aardige gedachte erin.

Maar of het nu zachtjes en stil is,
of met een machtig geluid,
waar ook maar de liefde spreekt
daar wordt de stem van God herkend,
daar wordt de stem van God herkend.
print