This Is Love

This is My body, this is My blood,
this is rememb’rance of what I’ve done.
This is My body, this is My blood,
this is love.

Take this bread and remember Me.
My body was broken for you.
This cup is the covenant
of My blood poured out for you.
This is love, this is love.

This is My body, this is My blood,
this is rememb’rance of what I’ve done.
This is My body, this is My blood,
this is love.

Do this to remember,
My death you proclaim.
Do this till I come back
triumphant to reign.

This is My body, this is My blood,
this is rememb’rance of what I’ve done.
This is My body, this is My blood,
this is love.

This is My body, this is My blood,
this is rememb’rance of what I’ve done.
This is My body, this is My blood,
this is love!
This is love!
Dit is Mijn lichaam, dit is Mijn bloed,
dit is gedachtenis van wat ik heb gedaan.
Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed,
dit is liefde.

Neem dit brood en gedenk Mij.
Mijn lichaam was gebroken voor jou.
Deze beker is het verbond
van mijn bloed vergoten voor jou.
Dit is liefde, dit is liefde.

Dit is Mijn lichaam, dit is Mijn bloed,
dit is gedachtenis van wat ik heb gedaan.
Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed,
dit is liefde.

Doe dit ter gedachtenis,
verkondig jij mijn dood.
Doe dit tot ik zegevierend
terugkom om te regeren.

Dit is Mijn lichaam, dit is Mijn bloed,
dit is gedachtenis van wat ik heb gedaan.
Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed,
dit is liefde.

Dit is Mijn lichaam, dit is Mijn bloed,
dit is gedachtenis van wat ik heb gedaan.
Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed,
dit is liefde!
Dit is liefde!
print