We Come to Say Thank You

Thank You, O Lord,
we come to say, “Thank You.”
For all You’ve done
we say, “Thank You,
thank You today for all the blessings
You send our way.”

Thank You, O Lord,
we come to say, “Thank You.”
For all You’ve done
we say, “Thank You,
thank You today for all the blessings
You send our way.”

For the beauty of the earth,
for the glories of the skies,
for the love which from our birth
over and around us lies.

For the wonder of each hour
of the day and of the night,
hill and vale and tree and flower,
sun and moon and stars of light,
stars of heavenly light.

Thank You, O Lord,
we come to say, “Thank You.”
For all You’ve done
we say, “Thank You,
thank You today for all the blessings
You send our way.”

For the joy of human love,
brother, sister, parent, child,
friends on earth and friends above,
for all gentle thoughts and mild.

For Thyself, best gift divine,
to our race so freely giv’n,
for the great, great love of Thine,
peace on earth and joy in heav’n,
endless joy in heav’n!

Thank You, O Lord,
we come to say, “Thank You.”
For all You’ve done
we say, “Thank You,
thank You today for all the blessings
You send our way.”

Thank You, O Lord,
we come to say, “Thank You.”
For all You’ve done
we say, “Thank You,
thank You today for all the blessings
You send our way,
for all the blessings You send,
we thank You, Lord.”

We thank You, Lord!
Dank U, o Heer,
wij komen om “Dank U” te zeggen.
Voor alles wat U hebt gedaan
zeggen wij : “Dank U,
dank U vandaag voor al de zegeningen
die U ons toe doet komen.”

Dank U, o Heer,
wij komen om “Dank U” te zeggen.
Voor alles wat U hebt gedaan
zeggen wij : “Dank U,
dank U vandaag voor al de zegeningen
die U ons toe doet komen.”

Voor de schoonheid van de aarde,
voor de heerlijkheden van de hemelen,
voor de liefde die vanaf onze geboorte
rust op en om ons heen.

Voor het wonder van elk uur
van de dag en van de nacht,
heuvel en dal, boom en bloem,
zon en maan en sterren van het licht
sterren van het hemelse licht.

Dank U, o Heer,
wij komen om “Dank U” te zeggen.
Voor alles wat U hebt gedaan
zeggen wij : “Dank U,
dank U vandaag voor al de zegeningen
die U ons toe doet komen.”

Voor de vreugde van de menselijke liefde,
broeder, zuster, ouder, kind,
vrienden op aarde en vrienden hierboven,
voor al de zachtaardige en milde gedachten.

Voor Uzelf, beste goddelijke gave,
zo ruimhartig aan ons menselijk geslacht geschonken,
voor de grote, grote liefde van U,
vrede op aarde en blijdschap in de hemel,
nooit eindigende blijdschap in de hemel!

Dank U, o Heer,
wij komen om “Dank U” te zeggen.
Voor alles wat U hebt gedaan
zeggen wij : “Dank U,
dank U vandaag voor al de zegeningen
die U ons toe doet komen.”

Dank U, o Heer,
wij komen om “Dank U” te zeggen.
Voor alles wat U hebt gedaan
zeggen wij : “Dank U,
dank U vandaag voor al de zegeningen
die U ons toe doet komen,
voor al de zegeningen die U zendt,
danken wij U, Heer.”

Wij danken U, Heer!
print