Who But the Lord

O come, Thou bright and morning star
and bring us comfort from afar.
Dispel the shadows of the night
and turn our darkness into light.

Who but the Lord
can give the shadow light,
can break into the dark,
draw morning from the night?
Who but the Lord
will hear our cry and answer,
"Here am I"?

Who but the Lord
makes blinded eyes to see,
brings music to the deaf,
sets the lonely captive free?
Who but the Lord
will by His glory show
the paths of peace?

Who but the Lord,
who but the Lord,
the Lord,
who but the Lord?

O shine on us
the brightness of Your face,
to earth's remotest end,
every people, every race.
O shine on us
until to each is shown:
Your saving grace.

O shine on us,
O shine …

Who but the Lord
can give the shadows light?
None but the Lord.
O kom, Gij heldere morgenster
en breng ons troost van al zo ver.
Verdrijf de schaduwen van de nacht
en keer onze duisternis tot licht.

Wie anders dan de Heer
kan de schaduw doen oplichten,
kan door het donker heen breken,
haalt het morgenlicht uit de nacht?
Wie anders dan de Heer
zal ons roepen horen en antwoord geven,
"Hier ben ik"?

Wie anders dan de Heer
laat verblinde ogen zien,
brengt muziek ten gehore van de doven,
bevrijdt de eenzame gevangene?
Wie anders dan de Heer
zal door Zijn heerlijkheid
de paden naar vrede laten zien?

Wie anders dan de Heer,
wie anders dan de Heer,
de Heer,
wie anders dan de Heer?

O laat over ons lichten
Uw stralend aangezicht,
tot aan de verste einden der aarde,
alle volken, alle rassen.
O laat over ons lichten,
tot die voor ieder zichtbaar is:
Uw reddende genade.

O, licht over ons,
O, licht …

Wie anders dan de Heer
kan de schaduw doen oplichten?
Niemand anders dan de Heer.
print