Informatie

informatie-introMultiple Voice is opgericht in november 2009. Initiatiefneemsters waren Elke en Els. Vanuit hun passie voor het zingen, zetten zij een koor op met deelnemers in de leeftijd vanaf 30 jaar en ouder.
Inmiddels heeft Multiple Voice het eerste lustrum gevierd en ook een CD uitgegeven: We Are not Alone.
Al deze jaren is Multiple Voice verschillende uitdagingen aangegaan op muzikaal gebied en gaat daar nog vol passie mee door richting ons volgend lustrum!