Koor

Multiple Voice bestaat op dit moment uit 20 leden, die als volgt over de stemgroepen verdeeld zijn:

  • 6 sopranen
  • 9 alten
  • 2 tenoren
  • 3 bassen

Het koor is momenteel op zoek naar versterking van de groep tenoren en de groep sopranen.