Koor

Multiple Voice bestaat op dit moment uit 21 personen, die als volgt over de stemgroepen verdeeld zijn:

  • 7 sopranen
  • 8 alten
  • 3 tenoren
  • 3 bassen

Het koor is momenteel op zoek naar versterking van de groep tenoren en de groep sopranen.