There is Power

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]vlag-uk-kleur

There’s a mountain to climb
and you’re tempted to turn away,
but thru the power of pray’r
you can move it if you have the faith.
When you call to Him
and keep knockin’ of heaven’s door:
He is faithful to you,
His strength will be your reward!

There is power when you pray,
power when you stay on your knees thru the night;
when you wait for the answer to come
even after the morning light.
There is power when you pray
the impossibles away,
believe and receive:
there is power when God’s people pray!

You belong to the King,
Het loves you perfectly.
It’s a song you can sing,
you’re a member of royalty!
When you need Him to act,
when it looks like you cannot win,
remember who you are:
you can ask anything of Him!

There is power when you pray,
power when you stay on your knees thru the night;
when you wait for the answer to come
even after the morning light.
There is power when you pray
the impossibles away,
believe and recieve:
There is power when God’s people pray!

Power! Power! Power! Power! Power!
Power! Power! Power! Power! Power!
There is power, when God’s people pray!
Power when you pray![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]vlag-nl-kleur

Er is een berg te beklimmen
en je bent geneigd om die te ontlopen,
maar door de kracht van het gebed
kun je die verplaatsen als je gelooft.
Wanneer je tot Hem roept
en steeds blijft kloppen op de hemelpoort:
Hij is je getrouw,
Zijn kracht zal je beloning zijn!

Er is kracht als je bidt,
kracht als je op je knieën blijft door de nacht;
wanneer je wacht op het antwoord dat zal komen,
zelfs als het morgenlicht is verschenen.
Er is kracht als je bidt
de onmogelijkheden verdwijnen,
geloof en ontvang:
er is kracht als Gods volk bidt!

Je behoort aan de Koning,
Hij houdt volkomen van jou.
Het is een lied dat je kunt zingen,
je behoort immers tot het Koninkrijk!
Wanneer je Hem nodig hebt om te handelen,
wanneer het lijkt alsof je het niet kunt winnen,
herinner je dan wie je bent:
je kunt alles aan Hem vragen!

Er is kracht als je bidt,
kracht als je op je knieën blijft door de nacht;
wanneer je wacht op het antwoord dat zal komen,
zelfs als het morgenlicht is verschenen.
Er is kracht als je bidt
de onmogelijkheden verdwijnen,
geloof en ontvang:
Er is kracht als Gods volk bidt!

Kracht! Kracht! Kracht! Kracht! Kracht!
Kracht! Kracht! Kracht! Kracht! Kracht!
Er is kracht, wanneer Gods volk bidt!
Kracht als je bidt![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

print