Zing met ons mee!

De Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumvereningen in Nederland (KBZON) heeft voor de periode 14 mei tot en 22 juni de actie ‘Zet je Koor op de Kaart’ georganiseerd. Corona is namelijk niet gemakkelijk geweest voor de cultuursector en het verenigingsleven. Ook Multiple Voice heeft hier onder te leiden gehad doordat leden zijn gestopt. Hierdoor zijn bij ons koor de verhoudingen tussen de verschillende stemgroepen (sopranen, alten, tenoren en bassen) niet meer, zoals ze moeten zijn. Om die reden doet Multiple Voice dan ook mee aan de actie ‘Zet je Koor op de Kaart’.

Concreet doen wij het volgende in het kader van de actie om ons koor onder de aandacht te brengen:

  1. Op 2 en 9 juni houden wij een Open Repetitie. Iedereen mag dan komen kijken bij (of beter ‘meedoen met’) onze repetitie. Onze repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 in Veldhoven.
  2. Op 22 mei zingen wij bij de kerkdienst van de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 in Eindhoven. Deze dienst begint om 10.00 uur.
  3. Op 10 juli zingen wij bij de kerkdienst van de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 in Eindhoven. Ook deze dienst begint om 10.00 uur.

Wij zijn een groep enthousiaste mensen met als gezamenlijke passie: zingen met plezier. Wij bieden een prettige sfeer. Onder leiding van Wim Hofstra zingen wij Engelse Praise Songs, Gospels en enkele Nederlandstalige liederen.

Enthousiast geworden? Kom dan naar één van de Open Repetities of kom een keer naar ons luisteren, wanneer wij met onze zang een bijdrage leveren aan een kerkdienst.